WIele osób chcących założyć swój własny biznes może zastanawiać się w jakiej powinien on być formie. Podstawowym problem będzie pytanie czy działać jako osoba fizyczna, czy jako osoba prawna. Osoba fizyczna to po prostu człowiek, który działa w stosunkach prawnych. Osobą prawną natomiast jest jednostka organizacyjna, która dąży do osiągnięcia określonych celów. Osoby prawne mają także osobowość prawną. Jest to dogodna forma prowadzenia własnej działalności, gdyż pozwala na skupienie większej ilości osób, a co za tym idzie także środków majątkowych, dla osiągnięcie określonych celów, którymi w tym wypadku będzie zysk. Co więcej odpowiedzialność w takich działaniach ponosi właśnie osoba prawna, a nie poszczególni członkowie, co jest dodatkową korzyścią i zabezpieczeniem pozwalającym na śmielsze działania na arenie stosunków z innymi podmiotami. Osobowość prawna ustaje w momencie wypisania jej z Krajowego Rejestru Sądowego, więc moment jej ustania (a wcześniej także powstania) jest przejrzysty, co jest dodatkową zachętą do działania w tej właśnie formie.