Nie tak dawno rząd poparł pomysł ujednolicenia sposobu naliczania rocznej stopy oprocentowania kredytów, a Rada Ministrów zaakceptowała założenia w sprawie nowelizacji ustawy na temat kredytów konsumenckich. Zostały one przygotowane przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Co jednak dokładnie oznaczają nadchodzące zmiany?

WMoneyedług nich kredyty Sygma Bank i wszelkie inne tego typu usługi obejmą przepisy dyrektywy Komisji uchwalonej w listopadzie zeszłego roku. W jej skład wchodzą wszelkie kryteria, na podstawie których będą obliczane rzeczywiste roczne stopy kredytów. Mowa jest tutaj zarówno o kredytach na czas nieokreślony, jak również spłacanych jednorazowo w pewnych powtarzających okresach czasu.

Wszelkie nadchodzące zmiany są tłumaczone faktem, że obecne przepisy nie są w stanie prawidłowo oddać aktualnej sytuacji rynkowej. Jak informują rzecznicy prasowi rządu, cały projekt zawrze w sobie wytyczne na temat umów o kredyt odnawialny klientów Sygma Banque i innych kredytodawców, a także inne niż umowy o kredyt na aktualnym rachunku.

W ramach podsumowań UOKiK poinformował, że rozwiązanie jednolitego obliczania stopy oprocentowania jest niezwykle ważny, aby zrealizować cele dyrektywy. W ten sposób zwykli konsumenci będą w stanie porównać rożne oferty banków z paru państw członkowskich i wybrać tę najbardziej odpowiednią pod swoje wymagania.