Upadłość konsumenta jest procedurą prawną, która pozwala osobom prywatnym zaspokoić swoje zobowiązania i uwolnić się od długów. W Polsce upadłość konsumenta reguluje ustawa o upadłości konsumenckiej, która weszła w życie w 2019 roku.

Aby skorzystać z tej procedury, konsument musi spełniać pewne warunki, takie jak brak możliwości spłaty zobowiązań w ciągu ostatnich dwóch lat oraz brak przychodów wystarczających do ich spłaty. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenta należy złożyć do sądu rejonowego.

Po złożeniu wniosku, sąd może zlecić przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, aby potwierdzić, że konsument jest w trudnej sytuacji finansowej i nie jest w stanie spłacić swoich długów. Jeśli postępowanie potwierdzi tę sytuację, sąd może ogłosić upadłość konsumenta.

W ramach tej procedury konsument może otrzymać ochronę przed egzekucją swoich długów i ma obowiązek współpracować z syndykiem, który będzie nadzorować spłatę jego zobowiązań. Konsument musi również współpracować z syndykiem w sprawie zgłaszania swoich dochodów i majątku.

Po zakończeniu postępowania upadłościowego konsument może uzyskać zwolnienie od dalszych zobowiązań lub zostać zobowiązany do ich spłaty w określonych ratach. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji danej osoby i możliwości jej spłaty.