Upadłość konsumencka to formalny proces prawny, który pozwala osobom prywatnym na uwolnienie się od długów, których nie są w stanie spłacić. W Stanach Zjednoczonych upadłość konsumencka jest regulowana przez federalne prawo bankructwa i jest dostępna tylko dla osób prywatnych, a nie dla przedsiębiorstw.

Upadłość konsumencka jest dostępna w dwóch głównych rodzajach: upadłości typu 7 i upadłości typu 13. Upadłość typu 7 pozwala na zakończenie długów, podczas gdy upadłość typu 13 pozwala na restrukturyzację długów i spłatę ich w ratach przez okres kilku lat.

Aby uzyskać upadłość konsumencką, wnioskodawca musi przejść przez kilka kroków, w tym wypełnienie wniosku o upadłość i uczestnictwo w rozprawie sądowej. Wnioskodawca musi również udowodnić, że nie jest w stanie spłacić swoich długów i że nie ma środków do spłaty tych długów.

Choć upadłość konsumencka może być skutecznym sposobem na uwolnienie się od długów, ma również pewne negatywne konsekwencje. Na przykład, upadłość może mieć negatywny wpływ na historię kredytową wnioskodawcy, co może utrudnić uzyskanie kredytu w przyszłości.

Podsumowując, upadłość konsumencka jest formalnym procesem prawnym, który pozwala osobom prywatnym na uwolnienie się od długów, których nie są w stanie spłacić. Mimo że może być skutecznym rozwiązaniem, ma również pewne negatywne konsekwencje, takie jak negatywny wpływ na historię kredytową.