Transkrypcje wywiadów IDI są usługą oferowaną przez wiele przedsiębiorstw polegającą na przekształceniu wywiadu IDI nagranego np. dyktafonem w treść dostępną „na papierze”. Wywiad indywidualny to jedna w najpopularniejszych form stosowana przez wyspecjalizowane osoby wykonujące wywiady. Wywiad IDI jest jedną w prostszych technik badawczych podlegających transkrypcji. Wywiad pogłębiony bowiem przeprowadzany jest między dwiema osobami w związku z czym niesie za sobą niższe koszty transkrypcji. Wywiad IDI przeciętnie trwa od 60 do 90 minut. Koszt transkrypcji takiego materiału w zależności od jakości nagrania wynosi ok. 50zł. Czas realizacji zlecenia uzależniony jest od ilości przesłanych firmie zleceń. Na polskim rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w transkrypcjach wywiadów IDI. Usługa ta staje się coraz powszechniejsza z uwagi na coraz większe zapotrzebowanie na tę usługę. Zasadniczym ułatwieniem w przeprowadzanych transkrypcjach wywiadów jest możliwość wysłania nagrania w formie załącznika do wiadomości e-mail.