Informację mogą być przekazywane w różny sposób, poprzez radio, telewizję, internet. Istnieje dziś mnóstwo informacji, które mogą być przekazywane w różny sposób. Prościej rzecz ujmując, media to środki społecznego przekazu, które służą do przekazywania informacji na odległość. Bez szeroko rozpowszechnionych mediów na cały świecie nie mielibyśmy szybkiego dostępu do informacji. Przekazem informacji zajmują się rożnego rodzaju instytucję, które za pomocą środków przekazu (radio, telewizja), dążą do przekazywanie informacji o zdarzeniach z regionu i świata. Odbiorca tych informacji jest masa ludzi, lub jednostka – człowiek który za pomocą urządzenia (radia, telewizora, lub komputera, może te informację odebrać, nazywa się odbiorcą). Musimy pamiętać że informację nie muszą być przekazywane tylko drogą elektroniczną. Przekaz informacji może również odbywać się za pomocą prasy. Także o ostatnich wydarzeniach z regionu, kraju, bądź świata możemy przeczytać w porannej prasie zakupionej w kiosku. Szczególnie dziś, media mają silny czynnik opiniotwórczy, i nieraz są wykorzystywane jako narzędzie nacisku i manipulacji.