Pożyczki.

 

Pożyczki są to operacje polegające na udzieleniu przez osobę fizyczną lub częściej instytucję finansową środków pieniężnych lub przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy. Pożyczka może być udzielona zarówno na czas oznaczony, jak tez nieoznaczony. W naszym kraju można wyróżnić kilka rodzajów pożyczek, a mianowicie pożyczki gotówkowe, hipoteczne, konsolidacyjne, czy lombardowe. Jeśli decydujemy się na pożyczkę gotówkowa, należy zwrócić baczną uwagę na wielkość procentowania oraz czas spłaty zaciągniętego przez nas zobowiązania. Ważne są również wymagane przez pożyczkodawcę zabezpieczenia, od których zależeć będzie kwota jaką będziemy mogli od niego otrzymać. W wypadku pożyczki hipotecznej zabezpieczeniem takim jest hipoteka ustanowiona na przykład na mieszkanie, dom, czy posiadane przez nas grunty. W wypadku tego rodzaju pożyczki okres jej spłaty jest zazwyczaj dość długi. Pożyczki takie można czasami zaciągnąć również w obcych walutach. W wypadku pożyczki lombardowej otrzymujemy pieniądze pod zastaw wartościowych przedmiotów, bądź papierów wartościowych.