Dużym uproszczeniem jest twierdzenie, że stosunkami gospodarczymi rządzi tylko relacja popytu do podaży. W wielu kwestiach pomocna będzie kwestia elastyczności popytu. Otóż każdy intuicyjnie może powiedzieć, że podwyższając cenę danego dobra, chętnych na jego kupno będzie ubywać. Zwyczajnie ludzie mogą zaczynać twierdzić, iż bardziej cenią sobie określoną sumę pieniędzy, niż towar, którego cena została podwyższona. W sytuacji, w której przy zmianie ceny, natychmiastowo i efektywnie zmienia się także i popyt na niego, można mówić o popycie elastycznym. Istnieje także popyt nieelastyczny, w którym to przy zmianach ceny, ludzie i tak będą kupować towar z taką samą intensywnością, bądź podobną. Będzie to dotyczyło przede wszystkim towarów pierwszej potrzeby. Jednak szczególnie widoczne będzie przy okazji towarów, które nie mają swoich odpowiedników zamiennych. Kawa może zostać wymieniona na tańszą od niej herbatę, ale ciężko szukać zamiennika dla chleba. Przy swoich planach biznesowych warto więc uwzględniać elastyczność popytu, bo choć w niektórych warunkach zmiana ceny może okazać korzystna, tak w innych- zgubna.