Podaż i popyt – nie tak prosto, jak się wydaje

Krzywa podaży i popytu znana jest każdemu, kto choć w niewielkim stopniu miał coś wspólnego z ekonomią. Okazuje się jednak, że prosta zależność między ceną, a ilością dóbr, na które będą przedmiotem podaży czy też popytu nie sprawdza się w realnych warunkach rynkowych – i wiedzą o tym także specjaliści. Otóż, proste prawo rynkowe głosi, że popyt na dany towar rośnie, gdy jego cena maleje. Znanych jest jednak wiele przypadków, świadczących o zjawisku dokładnie odwrotnym. Ot choćby znany casus sprzedawcy pamiątek indiańskich w bardzo niskich cenach, któremu interes nie szedł aż do momentu, gdy jego pracownik omyłkowo podniósł dwukrotnie ceny produktów. Dzięki temu klienci uwierzyli w ich autentyczność i nabrali szacunku do ich wartości, przez co obroty znacząco wzrosły. Jak więc widać, rynek kieruje się pewnymi prawidłowościami, ale odstępstwa od tej reguły możemy znaleźć w bardzo wielu przypadkach. Wniosek płynący z tej prozaicznej historii jest taki, że aby osiągnąć sukces rynkowy trzeba wiedzę książkową zamienić na praktyczne doświadczenie.