Skąd wzięła się nazwa Pireneje?

Pireneje to łańcuch górski w południowo-zachodniej Europie, znajdujący się na granicy pomiędzy Francją i Hiszpanią. Rozciąga się na długość około 450 kilometrów i oddziela kontynent europejski od Półwyspu Iberyjskiego. Jego oryginalna nazwa pochodzi z języka baskijskiego lub od imienia córki mitologicznego Atlasa.

Pierwsza teoria mówi, że pierwotnie nazwa tego łańcucha górskiego powstała w języku baskijskim. Brzmi ona „llene os”, co z kolei oznacza „góry Księżyca”. Druga teoria jest jednak o wiele bardziej interesująca. Źródła wskazują, że nazwa może pochodzić od Pyrene, córki Atlasa w mitologii greckiej. Według mitu została ona zgwałcona przez upojonego alkoholem Herkulesa, a po urodzeniu węża zbiegła do lasu w obawie przed gniewem ojca. Tam z kolei została pożarta przez dzikie zwierzęta. Wiedziony wyrzutami sumienia Herkules, będąc herosem o nadludzkich zdolnościach, wzniósł dla niej osobliwy grobowiec w postaci łańcucha górskiego, który został nazwany właśnie imieniem zmarłej córki Atlasa.

frazy kluczowe: Pireneje kolejka wąskotorowa, Pireneje orientalne, Pireneje w maju, Pireneje wyprawa, Pireneje z lotu ptaka, wyprawa w Pireneje