Odszkodowanie za błąd lekarski możemy dostać składając wniosek do komisji medycznej lub od razu składając wniosek do sądu cywilnego.

Wniosek do komisji jest ogólnie dostępny w internecie, w każdej chwili możemy go ściągnąć z internetu, wypisać i złożyć w komisji znajdującej się w mieście, w którym znajduje się szpital, który chcemy zasądzić.
Wniosek wraz z dokumentami składamy w trzech jednakowych egzemplarzach, może go złożyć poszkodowany pacjent lub jego przedstawiciel, w przypadku pacjenta, który umarł taki wniosek składa jego spadkobierca lub najbliższa rodzina.
Koniecznie musimy wskazać kwotę odszkodowania, której się domagamy i uzasadnić w jaki sposób nastąpił błąd lekarski. Jeżeli nie ma we wniosku tych informacji, komisja taki wniosek odrzuci, w przypadku gdy żądamy zbyt wysokiego odszkodowania, komisja również zwróci nam nierozpatrzony wniosek. Kwoty zasądzane przez komisje są ściśle ustalone przez dane przepisy, toteż jeżeli nam one nie odpowiadają, od razu powinniśmy udać się do sądu.