Odszkodowania z OC

W dobie wzmożonego ruchu na drogach, coraz częstsze są niestety również wypadki samochodowe. Jeżeli jednak jesteśmy właścicielami auta, musimy posiadać ważną polisę ubezpieczeniową. Zadaniem takiego ubezpieczenia OC jest ochrona każdego, kto mógłby zostać poszkodowany przez tenże ubezpieczony pojazd. Każda więc osoba poszkodowana w wypadku spowodowanym z winy kierowcy posiadającego ubezpieczenie OC, otrzyma odszkodowanie od ubezpieczyciela, u którego sprawca kolizji ma wykupione ubezpieczenie. Gdy więc my jesteśmy winni, to nasz ubezpieczyciel pokryje wszystkie koszty związane nie tylko z naprawą samochodu osoby poszkodowanej, ale także ewentualne koszty leczenia, odszkodowania czy renty dla pokrzywdzonych osób.
Jeżeli to właśnie my musimy domagać się odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy, warto wiedzieć, że pierwszym krokiem, który uczynimy powinno być zidentyfikowanie i oszacowanie swoich roszczeń. Następnie trzeba zadzwonić do zakładu ubezpieczeń sprawcy i zgłosić tak zwaną „szkodę na osobie”. Potrzebne będą paragony i potwierdzenia opłat za leczenie oraz uzasadnienie roszczeń powiązane ze szczegółowym opisem wypadku. Ubezpieczyciel może również poprosić nas o dokumentację medyczną.
Przy tej okazji warto również wymienić i udokumentować inne wydatki i koszty, które ponieśliśmy w wyniku wypadku, na przykład dojazdy taksówką na rehabilitację. Starając się zaś o zadośćuczynienie za doznane cierpienia, warto przedstawić swoją sytuację zdrowotną, rodzinną i emocjonalną, opisać ból i związany z nim dyskomfort.