Przedsiębiorcy działający na danym rynku często ustanawiają prokurentów, którzy mają za zadanie dbać o ich interesy. Dzięki temu mogą zająć się innymi sprawami, które są związane z bieżącą działalnością firmy. Do ustanowienia prokury konieczne jest jednak zachowanie formy aktu notarialnego. Jest to o tyle ważne, że w przypadku niedochowania tego wymogu niemożliwe jest powoływanie się na ustanowienie prokurenta ze skutkiem wobec osób trzecich. Duże znaczenie ma fakt, że znalezienie odpowiedniego notariusza nie jest zbyt trudne. Kancelaria Notarialna Kraków może przyjąć każdą sprawę tego typu. Notariusz z pełnym profesjonalizmem sporządzi dokument, wskazujący na umocowanie prokurenta do reprezentowania spółki na zewnątrz. Bardzo istotne jest, aby pamiętać, że jeżeli prokura nie jest w żaden sposób ograniczona, obejmuje ona umocowanie do wszelkich czynności sądowych i pozasądowych. Tak szeroki zakres pełnomocnictwa w wielu sytuacjach jest bardzo korzystny, ponieważ prokurent jest podmiotem fachowym.