Finansowanie działalności firmy może odbywać się na kilka sposobów. Jednym z najczęściej stosowanych jest oczywiście kredytem w rachunku bieżącym. Przy jego pomocy przedsiębiorca może zachować płynność finansową w najtrudniejszych okresach działania – może dokonywać zapłaty należności za niezbędne w swoich działaniach czynności, kupować niezbędne urządzenia i maszyny jak również regulować zobowiązania wobec pracowników (opłacać składki ZUS jak i wypłacać pobory). Kredyt o którym mowa nie jest jednak dostępny dla wszystkich właścicieli firm. Bardzo często nie mogą liczyć na niego nowi przedsiębiorcy, których rynkowy staż nie trwa dłużej niż rok. Analiza finansowa takiego podmiotu jest dla banku mało przekonująca – z reguły wskaźniki rentowności są na bardzo niskim poziomie a to przekłada się na to, że dla banku przedsiębiorca nie będzie w stanie spłacać swoich zobowiązań. Finansowanie tego typu kredytem będzie możliwe jednak w okresach późniejszych kiedy firma wykaże odpowiednie obroty a zyski będą systematycznie piąć się ku górze.